Newsletter

Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi.
Anwani/Mahali Chuo Kikuu cha Dodoma, Ndaki ya Taaluma za Biashara na Sheria, Jengo la Utawala, Chumba Na. 05, S. L. P 1208, Dodoma, Tanzania.
Hotline: 022 2115573
Nukushi: Nō: 022 2128057
Barua pepe: info@nlupc.go.tz
Jina Kamili
Barua pepe