Taarifa

Taarifa ya Kazi Zinazotekelezwa na Tume

Orodha ya Vijiji Vilivyoandaliwa Mipango ya Matumizi ya Ardhi Kuanzia Julai 2010/11 Hadi Oktoba 2018/19