Hotuba

Hotuba ya Ufunguzi ya Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi Katika Kikao cha Kamati ya Taifa ya Ufundi ya Kusimamia Mipango ya Matumizi ya Ardhi - EDEMA - Morogoro Tarehe 5 hadi 7 Septemba 2018.

HOTUBA YA WAZIRI WA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019