Miradi inayoendelea

Upangaji wa matumizi ya ardhi na utoaji wa hati za haki milki za kimila 3000 katika vijiji 3 vya Wilaya ya Uvinza, Mkoa wa Kigoma